Obsługa kadrowo-płacowa

●  prowadzenie dokumentacji kadrowej
●  sporządzanie list płac
●  przygotowywanie umów cywilnoprawnych zlecenia i dzieło
●  prowadzenie dokumentacji dotyczącej urlopów
●  prowadzenie dokumentacji dotyczącej zwolnień lekarskich
●  przygotowanie umów o pracę, wypowiedzeń, rozwiązanie stosunku pracy
●  przygotowanie świadectw pracy
●  przygotowywanie i przekazywanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych oraz sporządzanie dokumentów rejestracyjnych
●  przygotowanie informacji dla pracowników na drukach ZUS RMUA
●  przygotowanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników (PIT-11, PIT-8B) i osób zatrudnionych na podstawie innych umów

Kontakt

AP Consulting

Kancelaria księgowa

ul. Szachowa 1 lok. 701

04-894 Warszawa

tel.: 602 680 685

tel.: 794 736 389

mail: biuro@ap-consulting.pl

FacebookG+