Obsługa księgowa (księgowość)

  • prowadzenie ksiąg handlowychksięgi przychodów i rozchodów
  • prowadzenie ewidencji przychodów do celów zryczałtowanego podatku dochodowego oraz karty podatkowej
  • prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów dla celów podatku od towarów i usług
  • rozliczanie transakcji zagranicznych (export, import, WDT, WNT)
  • ewidencja środków trwałych i wyposażenia
  • sporządzanie oraz dostarczanie do urzędów deklaracji i sprawozdań
  • reprezentowanie Klienta przed organami podatkowymi

Kontakt

AP Consulting - księgowość Warszawa

Biuro rachunkowe

ul. Szachowa 1 lok. 701

04-894 Warszawa

tel.: 602 680 685

tel.: 794 736 389

mail: biuro@ap-consulting.pl

FacebookG+