Obsługa księgowa (księgowość)

  • prowadzenie ksiąg handlowychksięgi przychodów i rozchodów
  • prowadzenie ewidencji przychodów do celów zryczałtowanego podatku dochodowego oraz karty podatkowej
  • prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów dla celów podatku od towarów i usług
  • rozliczanie transakcji zagranicznych (export, import, WDT, WNT)
  • ewidencja środków trwałych i wyposażenia
  • sporządzanie oraz dostarczanie do urzędów deklaracji i sprawozdań
  • reprezentowanie Klienta przed organami podatkowymi

Kontakt


AP CONSULTING - KSIĘGOWOŚĆ WARSZAWA


Biuro rachunkowe
ul. Szachowa 1 lok. 701, 04-894 Warszawa
telefony kontaktowe: 602 680 685, 794 736 389
e-mail: anetakryskiewicz@wp.pl

Jesteśmy również na Facebooku